MYŚL PRZEWODNIA

Podaj Dalej!

Życie jest tylko wtedy coś warte i tylko wtedy daje radość, jeśli jest służbą. Formy służby mogą być zmienne i ciągle dostosowywane do potrzeb życia.

Aleksander KamińskiWspółczesny świat pędzi naprzód, często nie zostawiając nam czasu na rozejrzenie się dookoła i dostrzeżenie innych ludzi, nie mówiąc już o ich potrzebach. Podczas minionego rajdu, staraliśmy się „Zobaczyć Więcej”, odnaleźć innych ludzi, poznać ich i zrozumieć…

Dziś chcemy zastanowić się, dlaczego dostrzegamy innych ludzi, po co ich poznajemy, co więcej - czy możemy coś dla nich zrobić? Chcemy dowiedzieć się, jaki jest cel naszego udziału w organizacji i czy ma być on wyłącznie związany z zapewnianiem i rozwijaniem naszych indywidualnych potrzeb? Chcemy też zweryfikować naszą zaradność harcerską, ale nie wyłącznie w zakresie znajomości szyfrów, terenoznawstwa i samarytanki. Chcemy zweryfikować naszą zaradność do uczenia się i poznawania nowych umiejętności, które możemy wykorzystać w służbie innym.

Wiemy, że zaradność i rozglądanie się wokół nie jest nowym zjawiskiem. Wiemy też że etos służby i zaradności życiowej wykorzystywali harcerze ponad 70 lat temu w okupowanej Warszawie. Ale wiemy też, że te same wartości były obecne wśród pierwszych skautów, czy również uczestników powstań narodowych z XIX wieku. Jeśli zastanowimy się nad tym, skąd czerpiemy inspiracje, wartości i potrzebę do działania, dostrzeżemy że zawsze zostały nam „Podane” – ktoś je „Podał Dalej”.

Podczas rajdu chcielibyśmy znaleźć nowy sposób pełnienia służby, nowoczesny ale nastawiony na rozwój – nie tylko wrażliwości emocjonalnej harcerzy, ale również ich umiejętności. Chcemy, żeby to one pełniły służbę dla ludzi z naszego otoczenia. Chcemy wskazywać, że wrażliwość społeczna, zaangażowanie oraz wiedza i umiejętności powinny być wizytówką każdego Polaka, a zwłaszcza harcerza. Wierzymy, że jest to najlepsza droga do budowania silnego społeczeństwa obywatelskiego, a przez to do wypełniania roty Przyrzeczenia Harcerskiego przez każdego harcerza. Chcemy „Podać Dalej” nowoczesną i rozwojową ideę służby – tak, aby zataczała szerokie kręgi i wychodziła daleko poza ramy samego Rajdu.Wróć do strony głównej